Rødderne – Korpsets Voksenarbejde

Voksenarbejde i nordvest

”KFUM-spejdernes Voksenarbejde i nordvest”

Under denne overskrift gemmer sig de aktiviteter, der igennem årene har været gennemført under navnet ”Den grønne gruppe” i det nordvestlige hjørne af Jylland. (Thy, Mors, Salling, Thyholm og Hardsyssel)

Der er tradition for, at der gennemføres to årlige møder.

I de senere år har Stagstrup Spejdercenter været stedet for et forårsmøde i april og i sensommeren har et delvis udendørs arrangement været gennemført et sted i lokalområdet.

Det har traditionelt været ”gamle” spejdere, der ikke længere er bundet af faste forpligtelser i det aktuelle spejderarbejde, der deltager i disse arrangementer.

Ind imellem har nogle af dem dog været tilkaldt til ad hoc opgaver for at bistå grupper eller distrikt når særlige behov har været der, hvilket er helt i tråd med den tanke, der er med korpsets voksenarbejde, som nu endelig har fundet en blivende form.

Kommende arrangementer i det nordvestlige:

Fredag den 26 april forårsmøde i Stagstrup Spejdercenter, hvor aftenens hovedtaler er borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade, som gennem årene er en kendt KFUM-spejder.

Hans emne er: ”Hvad kan spejderbevægelsen give en borgmester anno 2019?”

Fredag den 30. august sensommermøde på Kirsten Kærs Museum i Langvad og spejdercentret i Frøstrup.

Yderligere information om arrangementerne tilsendes gerne ved henvendelse pr. mail til Wagner Fonseca  waki@post9.tele.dk