Rødderne – Korpsets Voksenarbejde

Grønne dage 2018

Status på Voksenarbejdet i Korpset – referat

Der er indgået en aftale med HB, så Voksenarbejdet får den ønskede placering i korpsstrukturen, og det er besluttet, at Grønne Dage indstiller medlemmer til Arbejdsgruppen

Fredag

KFUM-Spejderarbejdet i fremtiden
HBs formand Peter Stubkjær

Peter fortalte om Voksenarbejdets rolle under overskriften – Sammen rykker vi verden med vilje

IMG_2639

-Først lidt om landsmødet læs mere her blandt andet om associeringen af Semerkand Ungdom og den kristne ledergerning
-Voksenarbejdet skal være med til at fremme fællesskabet mellem voksne spejdere, under den forudsætning, at arbejdet skal drives af os selv. HB bruger selvfølgelig deres kræfter på aktiviteterne for børn og unge.
Vi har nu fået opfyldt vores ønske om en officiel kommunikationskanal via korpset – både mailadresse og gruppesite.
– Andet arbejde der rører sig er samarbejdet med de andre korps, som de senere tre år er blevet mere fast i form af samarbejdet i “Spejderne”, som repræsenterer de tilsammen over 70.000 spejdere i DK. De arbejder blandt andet med en strategi om, at 95% af befolkningen skal vide, hvad spejderarbejdet står for.
Der var spørgsmål fra forsamlingen om, hvordan vi bliver flere. Her vil HB styrke distriktschefernes rolle i forhold til vækst som et af de redskaber, der vil blive taget i brug. Desuden investeres noget af det uventede overskud fra Spejdernes Lejr (6 af 17 mio.kr.) i gruppe-udviklings-programmer, start af nye grupper med mere.

Og så var der “nat”løb og “den store bagedyst”

IMG_2642IMG_2643

 

Lørdag

Først bød dagen på en dejlig Gudstjeneste i Gilwellstuen ved Sognepræst Jens Christian Bach Iversen, Dalby

Hvor er spejderarbejdet på vej hen?
Hvorfor skal vi fortsat bakke op om det?
Oplæg ved Lars Kolind – formand for World Scout Foundation

Hvor spejderarbejdet er på vej hen hænger sammen med, hvor verden er på vej hen.
Og hvor er verden på vej hen; større samhandel, større afhængighed af hinandens arbejde og produkter, bedre velfærd alle steder i verden, større miljøproblemer men også større muligheder for at gøre noget ved det. Med andre ord er vi blevet dybt afhængige af hinanden på verdensplan.

På globalt plan flytter spejderarbejdet sig også med stormskridt i disse år, hvor de vender sig udad i stedet for indad. Ordentlighed, sundhed og bæredygtighed er vigtige værdier, som spejderne sammen med vores øvrige værdier kan være med til at udbrede – og behovet er stort.

Vi skal være i bevægelse uden at smide de vigtige traditioner ud. Vi skal være med til at løfte alle de store udfordringer, fordi vi som spejdere har en afgørende mulighed for at gøre det. Det kræver at alle korps står sammen og flytter os til en fælles platform, vi kan gå ud fra – en platform hvor vi dyrker vores fælles værdier og ikke vores forskelle. Spejderne (Spejdernes lejr) og Ungdommens Ø (Middelgrundsfortet) er gode eksempler på dette. Det udfordrer også vores rolle og ståsted som et kristent ungdomsarbejde midt i en multikulturel verden.

Hvad kan Voksenarbejdet bidrage med?
F.eks. ved at være støttefunktion lokalt som regnskabsfører, hytteadministrator eller andet i spejderarbejdet eller byde ind med støtte til lokale sociale tiltag og forsamlinger.
HUSK at fortælle at I er spejdere.

På tur med Naturvejleder Jan Vestergaard


Oddens spændende natur med svampe, tagrør og alt det andet.

Tunesien KFUM-Spejder-projektet fortsætter
HB-medlem Tobias Simonsen

Undervisningsministeriet har bevilget 10 mio. kr. mere til projektet. Tobias er med i Styregruppen for Profil og Samfund & Projektleder, Public Diplomacy activities in Denmark – Future Leaders.

En stor del af opgaven er at medvirke til at genoprette samfundet efter “det arabiske forår” herunder at uddanne unge mennesker til at starte egne virksomheder. Tuneserne kommer selv med ideerne. Det har givet grobund for start af mange spejdergrupper og seneste tiltag er Familiespejdere for at få mødre med i aktiviteterne.

Tobias er udviklingskonsulent og vil rigtig gerne komme og formidle, hvad der arbejdes med i projektet og der er information at hente på projektets hjemmeside.

Vi fik set et par videoer med glimt fra arbejdet med spejdergrupper som lokalt kraftcenter til at vise unge, at de kan tage initiativ selv og komme langt med det personligt men også starte samfundsnyttige tiltag.

Og der er et nyt projekt på vej i et andet land – hold øje med det.

Orientering om planlagte ture: Kr. Himmelfart og sommerrejser.

Kl. 16.00 Fælles del afsluttes med kaffe

Kl. 17.00 Rejsegensyn

Turen til Thy og Azorerne og måske lidt fra USA

Kl. 19.00 Middag

Kl. 22.00 Aftenkaffe

Søndag

Kl. 08.00 Morgenmad for overnattende