Rødderne – Korpsets Voksenarbejde

Arbejdsgruppen – Hvad sker der

Valg på årsmødet 2021 på Houens Odde

Arbejdsgruppen

  • Jørgen Øllgaard
  • Anne Dragsbæk Rasmussen
  • Søren Larsen
  • Anne Marie Frost-Jørgensen
  • Willy Engelhardt

Spredning af informationer og nyheder

Nyhedsbrev – Voksennyt
Der kommer ca. 3 nyhedsbreve om året til de, der har meldt sig til.

Gruppesitet
Vi har gjort vores aktiviteter mere synlige som nyheder på spejdernet.dk

Vi arbejder løbende med forbedringer af lay-out med videre under de rammer der er for gruppesitet.

Økonomi

Udgangspunktet er, at arrangementer skal hvile i sig selv. Men voksenarbejdet har en mindre buffer i tilfælde af fejldisponeringer.

Alle kan deltage i arrangementerne, men det er en fordel at være medlem af korpset, da der betales et mindre tillæg for ikke medlemmer.

Hvis arbejdsgruppen skønner det nødvendigt, at en fra voksenarbejdet deltage i Landsmødet, kompenserer arbejdsgruppen for deltagerafgiften.