Korpsets Voksenarbejde

Referat Voksenarbejdets årsmøde 2018

Årsmøde for korpsets voksenarbejde 2018

Lørdag den 6. oktober 2018 i Gilwellhytterne på HO

1 Valg af ordstyrer og referent

 Valgt: Leif Kenrad og Anni Dalby

2 Beretning

A tidligere arrangementer (USA, Thy og Azorerne)

Der vises billeder fra USA, Thy og Azorerne. I USA (25 deltagere) blev der bl.a. vandret i 10 forskelige nationalparker. I Thy (43 deltagere) ses der på vindmøller og fugle og en spændende natur. Azorerne var delt i to, nogle var der en uge (33) og andre (22) i 2 uger. Der blev vandret meget og set på den meget flotte natur.

B Foreløbige retningslinjer

Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde er i dialog med Korpset (HB og SAE) om at fastlægge retningslinjerne for Voksenarbejdet. Hovedpunkterne er:

Formål Tilbyde alle voksne medlemmer, der normalt ikke deltager i det lokale spejderarbejde, arrangementer af varierende indhold.
Medlemmer Man skal bare melde sig til at modtage et nyhedsbrev.
Aktiviteter Grønne Dage – normalt på Houens Odde
Tur i Kr. Himmelfartsdagene
Sommertur – normalt til udlandet – med vandring, cykling eller andet.
Kommu-nikation Se hjemmesiden: http://kfumvoks.gruppesite.dk
Nyhedsbrev 4 – 6 gange om året.
Økonomi Udelukkende den sædvanlige korpsafgift, som man betaler gennem sin enhed eller som medlem direkte under Korpset.

C Nyhedsbreve og hjemmeside

http://kfumvoks.gruppesite.dk. Alle skal selv bede om at få nyhedsbrev. Anne fortæller om hjemmesidens opbygning.

D tilmelding til Korpsets Voksenarbejde

Tilmelding skal ske på hjemmeside.

E Nyt fra landsmødet

Anne Dragsbæk beretter fra landsmødet. Der var ca. 400 deltagere. God debat om K-et i navnet. Gerning skal følge tale. Vagner Fonseca fortæller om en god debat vedrørende beslutningspunkterne på landsmødet. Der blev delt foldere om Korpsets Voksenarbejde ud på landsmødet.

3 Fremlæggelse af regnskab

Jørgen aflægger regnskab for voksenarbejdet. Pengene er overskud fra bl.a. USA og Thy. Indestående pr 31.8.2018 er ca. 30.000,- kr. plus et depositum på ca. 24.000,- kr., som vi har betalt til Kandersteg for reservation af overnatningssted til sommeren 2020.

4 Voksenarbejdets arbejde i det kommende år.

Tobias Simonsen fra HB fortæller kort om Korpsets projekt i Tunesien.

A Administration og regler

Der skal aftales nærmere med hovedbestyrelsen. Jørgen m fl arbejder videre.

B Aktiviteter

B1 Kr. Himmelfartstur 2019 til Lønne ved Ringkøbing Fjord

Carsten Lund fortæller om Kr. Himmelfartsdagene til Lønne i 2019. Lønne er den sydlige del af Ringkøbing fjord. Der er lejet et vandrehjem, hvor der er plads til 46 personer. Prisen er 1.500 pr person med et lille forbehold afhængig af antal deltagere. Der blev endvidere fortalt om diverse aktiviteter, vi kan deltage i.

B2 august 2019 Mosel, cykeltur

Mosel Cykeltur august 2019: Willy fortæller om programmet. Det er en 9 dages tur. Max deltagere er 46. Turen arrangeres i samarbejde med Merlot rejser. Der tilmeldes til Anne Marie pr mail. Se hjemmesiden. Der laves cykelhold, så man cykler sammen med forskellige hver dag.

B3 Kr. Himmelfartstur 2020 Camønoen

Camønoen i Kr. Himmelfartsferie 2020: Anne fortæller om turen. Der kan vandres og cykles på turen.

B4 august 2020 Kandersteg og Charmonix

August 2020 Kandersteg og Charmonix: Keld fortæller lidt om aktiviteterne. Vi vil gerne have en tilkendegivelse om deltagelse. Nærmere herom kommer på hjemmesiden.

B5 yderligere forslag

Der skulle være gode muligheder for vandring i Montenegro.

B6 Kunstcirklen

Poul Edvard fortæller om kunstcirklen. Der betales (500 kr. om året) for at være med i udlodning af kunstværker, der er erhvervet i årets løb. Der udbydes to ture om året. Næste gang er Vendsyssel. Alle er velkomne.

5 Valg

A 4-7 medlemmer til arbejdsgruppen for voksenarbejdet – kandidater (bl.a. fra kunstcirklen)

Følgende blev valgt (indstilles til Korpset): Jørgen Øllgaard, Anne Dragsbæk, Vagner Fonseca og Keld Søllested plus Poul Edvard (fra kunstcirklen) Repræsentant fra KunstCirklen er senere ændret til Karsten Kriegel.

B Ansvarlige for rejseaktiviteter og Grønne dage(20-22.09.2019)

Der blev ikke valgt nogen.

6 Eventuelt

Der uddeles foldere om voksenarbejdet, og der opfordres til at tage en stak med hjem og uddele.

Anni Dalby, Referent

Leif Kenrad, Ordstyrer