Korpsets Voksenarbejde

Arbejdsgruppen – Hvad sker der

Noter fra Korps-weekenden 16.-18.11.2018 på Houens Odde

IMG_2686IMG_2684

En underlig gråsprængt oprindelig beboer fortæller sagn om Houens Odde for de digitalt indfødte

Arbejdsgruppen for voksenarbejdet holdt dels møde med SAE og dels et arbejdsmøde om fremtidige aktiviteter.

Tiden er også brugt til netværk med andre voksne i korpset for at få inspiration og ideer til fremtidigt samarbejde.

Retningslinjer for arbejdet er nu færdigt efter drøftelser på Grønne Dage og med SAE.
Dem kan du læse her

Konstituering af Arbejdsgruppen

IMG_2670

  • Formand Jørgen
  • Kasserer Keld
  • Referent Anne
  • Redaktør Anne
  • Indsuppleret fra Kunstcirklen Karsten Kriegel
  • Medlem Wagner

 

Spredning af informationer og nyheder

Nyhedsbrev – Voksennyt
Vi planlægger det næste nyhedsbrev til januar 2019

Gruppesitet
Vi vil drøfte med administrationen, hvordan vi kan gøre vores aktiviteter mere synlige på spejdernet.dk med to formål;
-at korpsets voksne medlemmer kan se, at der sker noget for dem
-at mulige nye direkte medlemmer under korpset kan klikke til hjemmesiden og se, hvilke tilbud der er til dem.

Vi arbejder løbende med forbedringer af lay-out med videre under de rammer der er for gruppesitet.

Aktiviteter 2019

Rejser og ture
Kr.Himmelfarts-tur til Lønne 2019 og Sommmer-tur på cykel langs Mosel 2019 er på skinner.
Turen i 2020 er under planlægning, og der kommer flere informationer i nyhedsbrev og på hjemmesiden, så snart de foreligger.

Grønne Dage
De overordnede rammer er de faste aktiviteter som Årsmøde, rejsegensyn og gudstjeneste.
Der bliver arbejdet videre med flere emner herunder Kunstcirklens aktiviteter.

Kunstcirklen
Vi arbejder på, at der også kommer mere information om/link til Kunstcirklens aktiviteter i 2019

Økonomi

Udgangspunktet er, at arrangementer skal hvile i sig selv. Men voksenarbejdet har en mindre buffer i tilfælde af fejldisponeringer.

Alle kan deltage i arrangementerne, men det er en fordel at være medlem af korpset, da der betales et mindre tillæg for ikke medlemmer.

Hvis arbejdsgruppen skønner det nødvendigt, at en fra voksenarbejdet deltage i Landsmødet, kompenserer arbejdsgruppen for deltagerafgiften.