Korpsets Voksenarbejde

Arbejdsgruppen – Hvad sker der

Valg på årsmødet 2019 20.-22.9.2019 på Houens Odde

Arbejdsgruppen

  • Jørgen Øllgaard
  • Anne Dragsbæk Rasmussen
  • Wagner Fonseca
  • Karsten Kriegel (rep. for kunstcirklen)
  • Anne Marie Frost-Jørgensen
  • Willy Engelhardt

Spredning af informationer og nyheder

Nyhedsbrev – Voksennyt
Der er kommet 4 nyhedsbreve i 2019 og vi fortsætter med at få udvidet kredsen, der sendes til.

Gruppesitet
Vi har gjort vores aktiviteter mere synlige som nyheder på spejdernet.dk

Vi arbejder løbende med forbedringer af lay-out med videre under de rammer der er for gruppesitet.

Aktiviteter 2020

Rejser og ture
Kr.Himmelfarts-tur til Møn 2020 og Sommmer-tur til Kandesteg International Spejdercenter og Charmonix 2020 er planlagt.

Grønne Dage
De overordnede rammer er de faste aktiviteter som Årsmøde, rejsegensyn og gudstjeneste.
Der bliver arbejdet videre med flere emner herunder Kunstcirklens aktiviteter.

Kunstcirklen og lokalt voksenarbejde
Vi arbejder på, at der fortsat kommer mere information om/link til Kunstcirklens aktiviteter samt begivenheder fra lokalt voksenarbejde i 2020

Økonomi

Udgangspunktet er, at arrangementer skal hvile i sig selv. Men voksenarbejdet har en mindre buffer i tilfælde af fejldisponeringer.

Alle kan deltage i arrangementerne, men det er en fordel at være medlem af korpset, da der betales et mindre tillæg for ikke medlemmer.

Hvis arbejdsgruppen skønner det nødvendigt, at en fra voksenarbejdet deltage i Landsmødet, kompenserer arbejdsgruppen for deltagerafgiften.